Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

08 04-906/30.10.2017

електронна преписка


30.10.2017г.
На основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП, чрез покана до определено лице се открива процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект "Активен живот" в община Струмяни

Вид процедура:

Покана до определено лице,  чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП

Решение и покана

Решение 08 04-906/30.10.2017
Покана

Срок на валидност на публичната покана

15 ноември 2017

Срок за подаване на оферти

 15.11.2017 г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

17 148.06  лв. без ДДС

Отваряне на офертите

16.11.2017 г. 11:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Указания и информация, образци
(348 КБ Изтеглете от ТУК)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

30.10.2017 15:59

 
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва