Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Справка

 
При зареждане на страницата за "Проверка на задължения за местни данъци и такси" изберете:

-"Continue to this site"/"Продължете напред" за Internet Explorer
-"I understand the risks"/"Разбирам опасностите" за Mozilla Firefox
-"Proceed anyway" /"Продължаване напред въпреки това" за Google chrome

Сертификатът е генериран от сървърите на община Струмяни. Сертификатът е надежден.
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПРАВКАТА:
 
за физическо лице:  
1. ЕГН на лицето;
2. ПИН, който можете да намерите на гише „Местни данъци и такси" в сградата на Общинска администрация - Струмяни
адрес: о6л. Благоевград , о6щина Струмяни, село Струмяни, пл. „7-ми април" N 1, телефон за връзка: 07434 / 31 08

за юридическо лиие:  
1. ЕИК на юридическо лице
2. ПИН, който можете да намерите на гише „Местни данъци и такси" в сградата на
Общинска администрация - Струмяни
адрес: о6л. Благоевград , о6щина Струмяни, село Струмяни, пл. „7-ми април" N 1, телефон за връзка: 07434 / 31 08
 
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва