Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Седелец

Седелец заема югоизточните склонове на Малешевска планина, на надморска височина около 800 метра. Името на селото идва от думата „седловина”, тоест стои на отседнало място. В турски данъчни документи от 1599 и 1660 година се отбелязва с имената Седелче и Седелеч.

По време на робството селото е с християнско население, което в края на XIX век брои 300 души. През 1920 година жителите му са 315, през първата година на XXI век са 85, а през 2016 година са 24 души.

През 1901 година е основан комитет на ВМРО от учителя Христо Куслев, 1922 – построява се училищна сграда.

Климатът се определя като преходносредиземноморски, но с изразено планинско влияние, а почвите са канелени горски.

Населението се препитава главно със земеделие и скотовъдство.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва