Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Драката

Селото  се намира в подножието на Малешевска планина на 204 м. надморска височина. Предполага се, че името на селото идва от разпространените храсти тук, наречени драки. През 1912 година са първите заселвания в селото от село Палат – Никола Маламов, Атанас Ангелов, Трено Костов, Стоян Калеш. През 1920 година жителите са 107, през 2001 година постоянните жители са 185, а през 2015 – 160 души.
Климатът е изцяло преходносредиземноморски, а почвите са канелени горски.

Кмет на кметство Драката – Йордан Николов, тел.0894395948
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва