Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Приключили поцедури

        Проект "Подкрепа за социално включване в община Струмяни", съгласно сключен Договор №BG05M9OP001-2.002-0175-C001 с наименование "Независим живот"

"Мрежа автентична Европа” по програма „Европа на гражданите”

 Социален проект „Защитено жилище за хора с психични разстройства в община Струмяни”

  Проект “ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”

 Проект „Повишаване на ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни”

  Проект "Придобиране на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Струмяни и Кресна"

 Проект “Постигане на по-добри услуги за гражданите ибизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични възможности”

Вълкът-сит, агнето-цяло

Социален асистент и домашен помощник

Инвестиция в бъдещето на община Струмяни

Партньорство между гражданите и общината гаранция за прозрачност и отчетност

Ние мислим за нашето бъдеще

На фокус е природата

Зелена инициатива за Струмяни

Hand in hand: little Bulgarians and Macedonians

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва