Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
25.04.2019
Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности на Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна.

Днес 25 април 2019 г. (четвъртък) в местността "Могилата" в община Сандански се проведе откриваща пресконференция и бе направена „първа копка“ във връзка с изпълнението на „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна", финансиран от ДБФП BG16M1OP002-2.002-0013-C01 /13.11.2017 г. от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, процедура №“ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. Основната цел на проекта е...


25.04.2019
Във връзка с Великден РСПБЗН – Сандански апелира да спазват правилата за пожарна безопасност и да се проявява внимание

През изминалия есенно-зимен отоплителен сезон 2018/2019 г. служителите на РСПБЗН – Сандански са ликвидирали 43 бр. пожари в сгради, от които 41 бр. в жилищни и 2 бр. в обществено-обслужващи. От тях най-голям остава броят на пожарите в комини – 31. Основните причини за възникване на пожарите са непочистени от сажди комини, неправилно ползване на отоплителни уреди и нарушена експлоатационна сигурност на отоплителни уреди. Ликвидирани са и 23 бр. пожари в контейнери, които се дължат на изхвърляне в тях на неизстинала сгурия.Предстои честването на един от най-светлите християнски празници - Великден. Това събитие е свързано със събирането на големи групи...


24.04.2019
Празник в местността Решково

Църковното настоятелство при храм “Св. Атанасий”, м. Решково, съвместно с Община Струмяни - кметство Микрево, кани всички жители и гости на общината на 02.05.2019 г. (четвъртък) от 12:30 ч. на празничен водосвет за здраве и осветен курбан.Заповядайте!


19.04.2019
Пресконференция и Официална церемония за стартиране на строителните дейности на Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна

Проект BG16M1OP002-2.002-0013-С01 На 25 април 2019 г. в община Сандански, във връзка с изпълнението на проект „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна", финансиран от ДБФП  BG16M1OP002-2.002-0013-C01 /13.11.2017 г. от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, процедура №“ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”,  ще се проведат: ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - от 11,00 ч. в Заседателна зала, община Сандански ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ за...


19.04.2019
ПОКАНА за участие в процедура за избор на членове на Съвета на децата

Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществения живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и...


12.04.2019
Съобщение:

На основание чл. 91, ал.1 от Изборния кодекс на 17 април 2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация Струмяни ще се проведат консултации с политическите партии и коалиции от партии за определяне състава на секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. При консултациите участващите партии и коалиции представят(т.8 на Решение № 150/11.04.2019 на ЦИК):а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: - наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; - имената и ЕГН на предложените лица; - длъжността в комисията, за която се предлагат; - образование, специалност; - телефон за връзка с...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва