Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
18.06.2018
Делегация от община Струмяни участва в планирани работни срещи в гр.Ново Место, Р Словения, като част от дейностите по проект Solidarity4Heritage по програма Европа на гражданите!

Проектът е насочен към създаване на мрежа от градове, целяща да повиши осъзнаването на важността за опазването на наследството и ще предостави политики и инструменти за улесняване на участието на гражданите чрез солидарност и доброволчески действия. В срещите участваха делегации от всички страни , партньори по проекта -община Струмяни-България, Община Agia - Р Гърция, Местен съвет Naxxar - Малта, Община Novo Mesto-Словения, Община Castanissetta-Италия и Сдружение Юни Партнерс-България.Работните срещи бяха открити от кмета на община Ново Место - г-н Грегор Маседони, който запозна аудиторията с приоритетните цели и проекти за развитие на поверената му община и продължиха в духа на представяне...


12.06.2018
Община Струмяни участва в международна конференция, темата на която бе свързана с бюджета и бъдещето на европейските програми "Европа на гражданите" и "Творческа Европа"!

На 11.06.2018 г. Националният център за контакт организира международна конференция с участието на Европейската комисия, Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, както и представители на всички центрове за контакт в държавите членки.Конференцията се проведе днес в национала галерия "Квадрат 500", гр. София, а представител от Общинска администрация Струмяни бе г-ца Фиданка Котева - зам.кмет хуманитарни дейности на община Струмяни, както и г-ца Илина Якова - собственик и управител на "Юни партнърс" ЕООД, които представиха успешно реализирани проекти на община Струмяни по програма "Европа на гражданите".Събитието бе открито от министъра на културата г-н Боил Банов, като основната цел на форума...


11.06.2018
ОБЩИНА СТРУМЯНИ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ПСИХОЛОГ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Настоящата обява се публикува в изпълнение на Заповед № З – 141/11.06.2018г. на Кмета на община Струмяни и във връзка с изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”.Община Струмяни обявява процедура за набиране и подбор за длъжността - психолог за социалната услуга ЦСРИ на база на необходимите квалификация и опит:1. ПСИХОЛОГ – 1 брой, 8ч. работен денІ. Необходими документи за кандидатстване:1. Заявление за кандидатстване за работа – образец изтеглете тук2. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни - образец изтеглете тук3. Автобиография 4....


05.06.2018
Община Струмяни участва в работни срещи в гр. Велишев - Полша!

Делегация от община Струмяни начело с кмета Емил Илиев взе участие в работно посещение в община Велишев - Република Полша, на която е партньор община Струмяни по проект "2WILL" по програма Европа на гражданите. В работното посещение взеха участие и партньорски делегации от Италия, Гърция, Кипър, Полша, Латвия и Германия. Срещата бе фокусирана върху надграждане на партньорските взаимоотношения в посока обмен на културни инициативи, спорт и обмен на добри управленски практики.


01.06.2018
ОБЯВА

Община Струмяни уведомява своите жители, че за периода от 01.06.2018г до 20.06.2018 г. се предоставя възможност за ползване на почасови социални услуги в домашна среда на територията на община Струмяни, при регламентирано кандидатстване за ползване на съответната услуга.1.Кандидатите за потребители подават в община Струмяни , следните документи:• Заявление по образец – получен на място или изтеглете от тук;• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие), амбулаторен картон (копие);• Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен...


01.06.2018
ЧЕСТИТ ПЪРВИ ЮНИ, МИЛИ ДЕЦА!

Бъдете здрави, щастливи и нека усмивките никога не слизат от лицата Ви!Нека детството Ви бъде едно приказно приключение с безкрайни игри, много приятели, веселие и радост!Бъдете позитивни, жизнерадостни, изпълнени с дръзновение и отворени към доброто и красивото! Никога не спирайте да вярвате в чудеса и да следвате мечтите си! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ДЕЦА! Днес община Струмяни отбеляза Международният ден на детето с тържество в двора на ДГ „Патиланци“ –с. Микрево. Малчуганите представиха специално подготвени песни, стихотворения и танци с които поздравиха всички присъстващи на празника. Неизменни за днешния ден бяха и забавните игри в които децата се включиха с голямо желание и ентусиазъм...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва