Новини

Община Струмяни е вече част от мрежата Wifi4EU!
11.09.2019
  Община Струмяни е вече част от мрежата Wifi4EU! С помощта на инициативата Wifi4EU е осигурен широколентов свободен интернет достъп на важни обществени места за голяма част от жителите и гостите на община Струмяни. В селата Струмяни, Илинденци и Микрево, където е съсредоточено 75% от населението на община Струмяни, са обхванати - централните площади, читалищата в Микрево и Струмяни, сградата на кметство Илинденци, Общинска администрация Струмяни, Посетителски център – Струмяни и Център за социална рехабилитация и интеграция Струмяни. За всички посетители на тези обществени места Община Струмяни е осигурила безплатен високоскоростен интернет достъп, който се реализира чрез изградената WiFi мрежа по инициативата на Европейската...

Спиране на водоподаването за с. Микрево и с. Драката на 11.09.2019 г. (сряда) от 09:00 до 15:00 часа.
10.09.2019
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители от с. Микрево и с. Драката, Община Струмяни, че във връзка с авариен ремонт на довеждащ водопровод за с. Драката, Община Струмяни водподаването ще бъде спряно на 11.09.2019 г. (сряда) от 09:00 до 15:00 часа.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТОПАНИТЕ ИЗВЪРШИЛИ ДОБРОВОЛНО КЛАНЕ НА ПРАСЕТА
10.09.2019
Уведомяваме всички заинтересовани лица в община Струмяни, че на 11.09.2019 г. и 12.09.2019 г. ще се извърши изплащането на обезщетенията по заявленията за подпомагане на стопаните извършили доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди и предприели мерки за почистване и дезинфекция. Изплащането ще се извършва в кметствата по населени места след представяне на документ за самоличност, започвайки със стопаните от с.Струмяни в 10:30 ч. в залата на Общински съвет, пл.“Седми Април“ №1. За повече информация се обръщайте към кметовете и кметските наместници по населени места.

"Малешево пее и танцува" наближава
06.09.2019
  Прекрасно време да се заредим с положителни емоции, да усетим тръпката на пъстрите танци и ритъма на тъпаните, да се насладим на звънките гласове на момите и почустваме опиянението от багрите на носиите и ентусиазма на многобройните изпълнители. Ентусиазъм който „заразява“, който провокира бабите да танцуват и пеят на сцената, забравили достолепната си възраст.В дните на фестивала този необясним ентусиазъм и енергия преливат и извън сцената. Той е навсякъде. Витае във въздуха, настанява се в сърцата на хората, изпълващи площада, зажаднели за хубава музика и търсещи своите дълбоки корени. Той е и в сърцата на уникалните и автентични изпълнители, пропътували...

Предстоящи събития:
05.09.2019
КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 Г.!ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Съобщение за спиране на водоподаването на 05.09.2019 г. в някои населени места на територията на община Струмяни
04.09.2019
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители от с. Струмяни, с. Микрево и с. Драката, Община Струмяни, че във връзка с планов авариен ремонт на водопровод по ул. „Васил Левски”, с. Струмяни, Община Струмяни водподаването ще бъде спряно на 05.09.2019 г. (четвъртък) от 08:00 до 17:00 часа.Препоръчваме на засегнатите потребители, да се запасят с необходимото количество вода за питейно-битови нужди.

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?