Новини

Гледайте Умно село - събота, 14 декември, от 17.30, по БНТ1.
11.12.2019
Създателят на уникалния скулптурен парк в "Илинденци" Иван Русев пред камерата на Умно село. Участват и Емил Попов, Станислав Памукчиев, Ивайло Мирчев, Милко Божков, Стефан Лютаков, Зиятин Нуриев... още приятели, роднини и гости. И една изненада за финал. Гледайте и ще разберете!!! Каменоделецът: събота, 14 декември, от 17.30, по БНТ1!   

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СТРУМЯНИ  
10.12.2019
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Струмяни кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение  за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ кредит, предназначен за мостово финансиране, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение и реализация на проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ по процедура BG16RFOP001-5.002-0026-С01 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания”, финансиран по...

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ СВОМР НА МИГ "СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА, СТРУМЯНИ"
06.12.2019
В периода 04-05.12.2019 г. в заседателната зала на община Струмяни в село Струмяни се проведе двудневно обучение на местни лидери във връзка с подготовката на проекти, финансирани чрез Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“. Двудневното обучение се проведе от г-жа  Радостина Петрова  –  Директор „Програми и проекти” от Кавангард, която запозна присъстващите на обучението с предварителната подготовка на проекти за финансиране по СВОМР на МИГ “Струма”, като попълване на формуляри за кандидатстване в ИСУН 2020, изготвяне на бизнес план, изготвяне на бюджет на проекта, работа в ИСУН 2020, изготвяне на...

Председател на Общински съвет Струмяни е Дияна Гегова
28.11.2019
На сесията проведена на 28.11.2019 г. за председател на Общински съвет Струмяни с голямо мнозинство беше избрана Дияна Гегова. Разпределението на гласовете на тринадестте общински съветници  е следното: 10 гласа - за, 2 гласа - не подкрепям никого  и 1 една празна бюлетина.Успешна, ползотворна и експедитивна работа на целия общински съвет!

Местна Инициативна Група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”
27.11.2019
Местна Инициативна Група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” Г р а ф и к за провеждане на обуобучения и информационни срещи през 2019 г. Дейност Дата Начален час Населено място Място на провеждане Двудневно обучение на екипа и членовете на КВО за минимум 10 човека по процедурите за подбор и оценка на проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ 10.12.2019 г. и 11.12.2019 г. От 11:00 ч. До 16:00 ч. Гр. Кресна Залата на Бизнес център „Кресна”, намираща се на адрес: гр. Кресна, ул. „Македония” № 96 (до сградата на община Кресна) Еднодневна информационна среща за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност...

Създадени в Илинденци скулптури - в центъра на София!
19.11.2019
Иван Русев пренася софиянци в мястото, което му дава сила и вдъхновение да продължава напред въпреки всичко и въпреки всички – в неговото Илинденци, в неговия Мраморен град, където той живее, диша и работи на пълни обороти. Сред композициите с колони, светещите каменни фенери и кутии се докосваме до сакралното сливане между човека и природата и можем да почувстваме магията на бездиханния многовековен камък, докоснат от духа на твореца.   Дух и материя се сливат в едно, за да ни въведат в света на скулптора Иван Русев, който разказва своята творческа философия чрез каменни обекти, плод на неговата мисловна креативност и материализирани...

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?