Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Общински съвет

Общинският съвет - Струмяни е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закон.

Общинският съвет е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и свой правилник.

Общинският съвет - Струмяни се състои от 13 общински съветници, избрани от населението на общината.

 /assets/Aktualno/2015.11.10/DSC00661.JPG/assets/Aktualno/2015.11.10/DSC00879.JPG/assets/Aktualno/2015.11.10/DSC00780.JPG

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва