Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Избори за Народно събрание 2017


Предварителни избирателни списъци 
за произвеждане на избори за за народни представители на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)-премахнати след провеждането на изборите

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
(публикуван на 15.03.2017) - премахнат след провеждане на изборитеСъобщения и информация от Общинска администрация:

02.03.2017

Подаване на искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.

01.03.2017
Заповед за избирателни секции за  избиратели с увреждания!

24.02.2017
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Струмяни по време на инфромационно-разяснителната компания за изборите за Народно събрание

16.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация – Струмяни, уведомява избирателите за крайните срокове, съгласно приетата с Решение № 4125-НС/26.01.2017г. на Централната избирателна комисия хронограма за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г., както следва:
1. Kраен срок за избирателите с трайни увреждания да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – 11.03.2017 г.
2. Kраен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места – 11.03.2017 г.
3. Kраен срок за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на изборите – 11.03.2017 г.
4. Kраен срок за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци – 18.03.2017 г.
07.02.2017 г.

Съобщение
На основание чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс, на 17 февруари 2017 г. от 10.00 ч. в сградата на общинска администрация Струмяни ще се проведат консултации с политическите партии и коалиции от партии за определяне състава на секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за Народни събрание на 26 март 2017 г.

02.02.2017 г.
Заповед № З-83/31.01.2017 г. на Кмета на община Струмяни заопределяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

02.02.2017 г.
Заповед № З-84/31.01.2017 г. на Кмета на община Струмяни за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва