Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Пазарни консултации

Публикации във връзка с чл.44 от ЗОП


08 04-622-1/02.07.2018
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-622-1/02.07.2018 относно: Подготовка на проектно предложение с наименование "Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

0804-1158-1/21.09.2016

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на микробус за нуждите на Детска градина ,,Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни. 

0804-1158/21.09.2016

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на обзавеждане и оборудване в Детска градина ,,Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни , област Благоевград.

0804-1157/21.09.2016

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на   парково и архитектурно обзавеждане, във връзка с Реконструкция, изграждане и благоустрояване на крайречни улици и територии в село Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва