Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
05.12.2017
Зимният туристически сезон в общини Сандански, Струмяни и Кресна е в разгара си.

В тази връзка РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност:- При настаняване в хотели, почивни бази и хижи се запознайте с плановете и схемите за евакуация, които са поставени на видни места в близост до евакуационните изходи, по коридорите и на вътрешните страни на вратите на стаите за настаняване. Така ще имате представа за пътищата, по които да се евакуаирате в случай на пожар или авария;- Запознайте се с местоположенията на уредите за първоначално пожарогасене, които също са отбелязани на схемите за евакуация;- При възникване на пожар или друга авария запазете спокойствие, вземете най-ценните си вещи и...


05.12.2017
В РАЗГАРА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

В РАЗГАРА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ НАПОСЛЕДЪК ПРОИЗШЕСТВИЯ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ, РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРОБЕЗОПАСНАТА ИМ ЕКСПЛОАТАЦИЯ.- Не оставяйте включени електрически и нагревателни уреди без наблюдение! - Да не се допускат до експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди!- Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими материали и предмети. - Да се предвиди отстояние от печките на твърдо гориво до горими предмети не по-малко от 50 см. -...


28.11.2017
„РАБОТИЛНИЦИТЕ НА ДЯДО КОЛЕДА ОТВАРЯТ ВРАТИ“

Мили деца, заповядайте в „Работилниците на Дядо Коледа“ в община Струмяни, където ще имате възможността да изработите собственоръчно коледни картички, играчки, сувенири и да се заредите с коледно настроение и много усмивки.Работилниците ще работят в:с. Струмяни - всеки петък от 14:00 ч. в сградата на НЧ „Будител“;с. Илинденци - всеки петък от 14:00 ч. в сградата на НЧ „Климент Охридски“;с. Микрево - всеки вторник и петък от 16:00 ч. в сградата на НЧ „Братя Миладинови“;ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!


27.11.2017
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ ОБЩИНА СТРУМЯНИ СЕ УДЪЛЖАВА: ОТ 27.11.2017 Г. ДО 04.12.2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!

Настоящата обява се публикува в изпълнение на Заповед № З - 440/27.11.2017 г. на Кмета на община Струмяни и във връзка с изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”. Община Струмяни обявява процедура за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ на база на необходимите квалификация и опит за следните длъжности:1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – с ръководни функции – 1 брой, 8ч. работен ден2. ПСИХОЛОГ – 1 брой, 8ч. работен ден3. ЛОГОПЕД – 1 брой, 4ч. работен ден4. ТРУДОТЕРАПЕВТ – 1 брой, 4ч. работен ден5....


15.11.2017
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА НЕАКТИВНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ СЕ ПРОВЕДЕ В КМЕТСТВО МИКРЕВО

Днес, 15.11.2017 г. (сряда) от 10:30 ч. в кметство Микрево, с. Микрево се проведе информационна среща за младежи до 29 г., които са неактивни лица, и бе насочена към активиране и мотивиране за включване на пазара на труда. Участие в информационната среща взеха лица, които са включени в Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.Експертите от Дирекция „Бюро по труда” гр. Сандански започнаха срещата с представяне на услугите на Дирекция „Бюро по труда”, като обърнаха внимание на правата и задълженията на регистрираните безработни и...


14.11.2017
Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Сандански - Кирил Котев, на Кресна - Николай Георгиев и на Струмяни - Емил Илиев подписаха договор за изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци.

Това е първият договор за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос "Отпадъци" на ОП "Околна среда 2014 -2020".Подробности вижте тук - в сайта на Министерство на околната среда и водите.


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва