Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
09.05.2018
Спасов ден на Палатски връх

ПОКАНА По повод отбелязването на християнския празник „Възнесение Господне“ – Спасовден, Църковно настоятелство „Спасовден“, съвместно с Общинска администрация Струмяни и братя Румен и Валентин Георгиеви, канят всички жители и гости на община Струмяни на 17.05.2018 г.(четвъртък) в местността "Палатски връх" - с. Палат на празничен водосвет и освещаване на курбан за здраве и благоденствие. За всички желаещи да присъстват има осигурен безплатен транспорт при следния график: -10:00 ч. - с. Струмяни - с. Микрево - с. Драката - с. Вълково - м. Палатски връх; -11:00 ч. - с. Струмяни - с. Микрево - с. Драката - с. Вълково - м. Палатски връх. ЗАПОВЯДАЙТЕ!


03.05.2018
Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в Струмяни!

На 10 май 2018 г. /четвъртък/ в с. Струмяниот от 11.30 часа в двора на училището ще се проведе акция по събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Целта е да не се изхвърлят ненужните ел.уреди в кофите за смет, а да бъдат оползотворени тези отпадъци и да не се замърсява излишно околната среда. Благодарим на висички, които се присъединят към тази инициатива и спомогнат по този начин за озпазването на нашата природа.За повече информация тел. 074343109


30.04.2018
ПОКАНА

Църковното настоятелство при храм “Св. Атанасий”, м. Решково съвместно с Община Струмяни - кметство Микрево, кани всички жители и гости на общината на 02.05.2018 г. (сряда) от 12:30 ч. на празничен водосвет за здраве и осветен курбан. ЗАПОВЯДАЙТЕ!


30.04.2018
Протокол от работата на комисия

На основание Заповед № З-75/24.04.2018 г. на Кмета на община Струмяни комисия извърши разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2018 – 2019 г. по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на собствениците на регистрирани животновъдни обекти в съответното землище на територията на Община Струмяни, подали заявление по образец до Кмета на общината, съгласно  чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ. С протокола от работата на комисията може да се запознаете тук.                 


25.04.2018
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „ АНКУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕСИФ” СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!

На 24.04.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в залата на НЧ „Будител”, село Струмяни се проведе информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове“. Екипът на Областен информационен център – Благоевград, съвместно с Национална служба за съвети в земеделието запознаха присъстващите на срещата с условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на Програмата за развитие на селските райони, както и с процедурите, които се очаква да бъдат отворени до края на 2018 г. по останалите Оперативни програми. На срещата бяха разяснени начините за работа със системата ИСУН 2020, чрез която...


18.04.2018
Информационна среща на тема:„Актуални възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове“

На 24 април (вторник) от 11.00 часа в залата на читалище "Будител", с. Струмяни, екипът на Областен информационен център – Благоевград, съвместно с Национална служба за съвети в земеделието, Ви кани да присъствате на информационна среща на тема:„Актуални възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове“. Не се изисква предварителна регистрация за участие. Участието Ви е безплатно.На срещата ще бъде представена отворената към момента процедура 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по Програмата за развитие на селските райони, както ипредстоящите до края на годината възможности за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Оперативните програми на ЕС за 2014-2020 г. Ще...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва