Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
14.09.2018
„Да изчистим България заедно”

Община Струмяни ще се включи в кампанията„Да изчистим България заедно” на 15.09.2018г. (събота) ! Община Струмяни за поредна година ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно” - най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.Стотици хиляди доброволци ще излязат на 15 септември, за да покажат, че заедно можем да изчистим България. На 15.09.2018 г в 9:00 часа пред кметствата на съответните населени места в община Струмяни, ще има осигурени чували за събиране на отпадъци и ръкавици. Призоваваме всички желаещи доброволци да...


14.09.2018
Заключителна пресконференция по ПРОЕКТ "АКТИВЕН ЖИВОТ"

ПОКАНА   Уважаеми Дами и Господа,Заповядайте на заключителна пресконференция по ПРОЕКТ "АКТИВЕН ЖИВОТ", Договор № BG05M9OP001-2.005-0047-C02. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се изпълнява от Община Струмяни в партньорство с фондация „Институт за социални услуги в общността“.„Активен живот” е проект в подкрепа на социалната интеграция на хора в риск, включително с увреждания и на членове на техните семейства, живеещи на територията на общината. Подкрепата се осъществява чрез разкриване и дейност на нова социална услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ) в с. Струмяни,...


07.09.2018
Културна програма за месец Септември

Заповядайте!


07.09.2018
Футболна среща на стандиона в Микрево

Започна регионалнато първенство по Футбол! ФК "Малеш" ще е домакин.


29.08.2018
Tретата среща по проект “Solidarity 4 Heritage” се проведе и приключи успешно в община Агиа, Република Гърция.

От 23-ти до 27-ми август община Струмяни, заедно със Сдружение „Юни Партнерс”, взе участие в третата среща по проект “Solidarity 4 Heritage”, финансирана от програма „Европа за гражданите” на Европейския съюз, която се състоя в Агия, Гърция.По време на срещата се дискутираха общи стратегии и мерки за подпомагане доброволческата дейност в партньорските общини. Партньори по проекта са община Струмяни, България; Сдружение „Юни Партнерс”, България; община Агия, Гърция; община Ново Место, Словения и община Нашар, Република Малта.Всеки партньор взе участие в семинара и представи добра практика за включване на младежи и възрастни граждани като доброволци в опазване на културното наследство.Сдружение „Юни...


27.08.2018
ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл.74, ал.3 от ЗСПЗЗ са изготвени проекти на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на сключените споразумения за землищата на с.Велющец, с.Горна Рибница, с.Драката, с.Каменица, с.Клепало, с.Микрево и с.Палат в община Струмяни. Картата на масивите за ползване и регистъра към нея са на разположение на заинтересованите...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва