Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
29.05.2018
Протокол от работата на комисия

В изпълнение на Заповед № З-75/24.04.2018 г. на Кмета на община Струмяни, поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, комисията извърши допълнително разпределение в съседни землища за стопанската 2018 – 2019 година на собственици на  регистрирани животновъдни обекти в съответните землища на територията на Община Струмяни. За дейността си комисията състави протокол за окончателно разпределение на имотите, с който може да се запознаете тук.


28.05.2018
Откриваща пресконференция по проект HS-Care „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция“.

Днес 28.05.2018 г. (понеделник) в залата на НЧ „Будител-1997“ – с. Струмяни се проведе откриваща пресконференция по проект HS-Care „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция“ с реф. код 2093, MIS код 5021480, финансиран с договор № B2.9a.13 / 18.10.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, Приоритетна ос: „Трансгранично пространство със социално приобщаване“. На пресконференцията г-ца Фиданка Котева – зам.кмет по хуманитарните дейности на община Струмяни представи проекта и неговите цели. Част от дейностите на проекта са свързани с изграждането на нов център за социална рехабилитация и...


23.05.2018
Oткриваща пресконференция по проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция“

Проект HS-Care „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция“ Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020   На 28.05.2018 г. (Понеделник) от 11:00 часа ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция“ с реф. код 2093, MIS код 5021480, финансиран с договор № B2.9a.13/18.10.2017 по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020,  Приоритетна ос: „Трансгранично пространство със социално приобщаване“. Събитието ще се състои в залата на НЧ „Будител-1997“ на адрес пл. „7-ми април“ №...


15.05.2018
Покана за празника на най-големия храм в община Струмяни - "Св. Св. Константин и Елена" , с. Струмяни

Уважаеми жители и гости на село Струмяни, Заповядайте на 21.05.2018 г. /понеделник/ да почетем заедно светлия празник, посветен на "Свети Свети Константин и Елена" - покровители и патрони на църквата в с. Струмяни. Програма на празничните събития, който ще се състоят в двора на църквата "Свети Свети Константин и Елена" в с. Струмяни: 08:00 ч. - 11:00 ч. - Празнична литургия11:00 ч. - 11:30 ч. - Освещаване на курбан11:30 ч. - 12:30 ч. - Празнична програма с участието на децата от ДГ “Патиланци“ – филиал с. Струмяни и самодейците към НЧ “Будител“ – с. Струмяни12:30 ч. - 13:30 ч. - Гост-изпълнител Ваня...


11.05.2018
Във връзка с предстоящата жътвена кампания и летния пожароопасен сезон РСПБЗН – Сандански напомня

някои основни правила за пожарна безопасност: Изискванията за пожарна безопасност са регламентирани в НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ; Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях; Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване...


11.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на ремонтни дейности и стартирането на строително - монтажните работи на участък от републикански път III - 1008 / I-1 / - Микрево - Раздол - Клепало - граница Република Македония, Уведомяваме всички жители и гости на община Струмяни, че е възможно да настъпят усложнения в движението на горепосочения участък.


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва