Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
08.10.2018
Покана за обществено обсъждане на отчета на Бюджет 2017 на Община Струмяни.

Председателя на Общински съвет Струмяни на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Отчета на Бюджета на Община Струмяни за 2017 година.          Уважаеми съграждани, Предстои приемането на отчета на бюджета на Община Струмяни за 2017 година. По закон това става след обществено обсъждане с местната общност. Обсъждането ще се проведе на 17.10.2018 г. от 17:30 ч. в залата на Народно читалище „ Будител“ с.Струмяни. Отчетът на бюджета на Община Струмяни може да прегледате тук. Мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчет 2017 г. на Община Струмяни може да отправите на електронен адрес: strumyani_obs@abv.bg от датата на...


06.10.2018
«Арт лабиринт 2018»- 20 години зона за изкуство Илинденци, събота - 13.10.2018 г.

Фондация „Арт център-Илинденци” има удоволствието да ви покани на есенната си творческа проява «Арт лабиринт 2018», която ще се проведе на 13-ти октомври (събота) 2018 г. от 10.30 часа в Скулптурен парк Илинденци.


21.09.2018
Община Струмяни се включи в кампания „Европейска седмица на мобилността“ 16-22 септември!

На 21 септември от 14 ч. в читалище „Будител- 1997“, с. Струмяни, съвместно с РИОСВ Благоевград, бе проведена беседа и викторина. В събитието участваха ученици от 7-ми, 8-ми и 9-ти клас , на които бяха раздадени предметни награди. През 2018 г. темата на кампанията „Европейска седмица на мобилността“ е „Мултимодалност“, под мотото „Комбинирай, движи се!“. В основата на кампанията е заложен принципът за насърчаване използването на устойчиви транспорти, алтернативи при придвижване, както и да промотира умното придвижване сред населението, възможностите за подобряване на качеството на въздуха и шумовото замърсяване, които са фактори за по-добро качество на живот.


20.09.2018
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВЕН ЖИВОТ“ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!

На 20.09.2018 г. (четвъртък) в залата на НЧ „Будител“ - с. Струмяни се проведе заключителна пресконференция по проект „Активен живот“. На пресконференцията г-жа Фиданка Котева – зам. кмет „Хуманитарни дейности“ в община Струмяни и ръководител на проекта, представи основните цели и постигнатите резултати в проекта, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Основната цел на проектните дейности е подкрепа на социалната интеграция на хора в риск, включително с увреждания и на членове на техните семейства, живеещи на територията на общината. Подкрепата се осъществява чрез разкриване и дейност на социална услуга – „Център...


19.09.2018
Информационна среща на тема: „Европейски средства за бизнеса в селските райони“

ПОКОНА ЗА УЧАСТИЕВ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,На 01 октомври 2018 от 14:30 часа, в залата на читалище „Будител“, пл. „7 – ми април“ № 2, с. Струмяни,  екипът на Областен информационен център – Благоевград, Ви канида присъствате на информационна среща на тема: „Европейски средства за бизнеса в селските райони“.На срещата ще бъде представена отворената към момента подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.Кампанията е насочена към земеделски производители, представители на бизнеса, потенциални предприемачи, занаятчии и други заинтересовани лица от населените места в област Благоевград.Участието ви е безплатно и не се изисква предварителна регистрация.Заповядайте!Програмата вижте тук


17.09.2018
Среща „Възможности за заетост“ по ПРОЕКТ "АКТИВЕН ЖИВОТ"

ПОКАНА Уважаеми Работодатели,Уважаеми Колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в среща „Възможности за заетост“ по ПРОЕКТ "АКТИВЕН ЖИВОТ", Договор № BG05M9OP001-2.005-0047-C02. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се изпълнява от Община Струмяни в партньорство с фондация „Институт за социални услуги в общността“.Целта на срещата е представяне на информация за възможностите на хората с увреждания и ползите и начините за тяхното пълноценно включване в трудова дейност. На срещата ще бъдат предоставени условия и възможности за включване на хора с увреждания в трудова заетост, свободни...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва