Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
15.01.2018
Дискусионна среща на здравна тема бе проведена за подрастващите в община Струмяни

На 15.01.2018 г. Общинска администрация Струмяни, съвместно с директора на СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни организираха дискусионна среща с ученици от 7, 8 и 9 клас от СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево, която бе свързана с проблемите на съзряването при юношите и оценка на нагласите и ценностната им система. Г-жа Милка Данчова – представител на РЗИ-Благоевград и г-жа Катя Кирилова – здравен медиатор на община Благоевград и областен координатор на здравните медиатори в област Благоевград включиха учениците в ролева игра на тема „Реката с...


10.01.2018
Покана за предоставяне на оферта

за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосречен кредит на община Струмяни  изтеглете тук.


08.01.2018
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2018 г.

На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2018 г.I.Изисквания към кандидатите:1.Да притежават необходимата общообразователна подготовка, опит и умения за работа с деца.2. Да не са осъждани, с висок морал и добро име в обществото.3. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.4. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно - възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.II. Характер на работата:1. Обществения възпитател извършва индивидуална, корекционно - възпитателна работа с определените му от...


08.01.2018
ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПОСРЕЩА СВЕТЛИЯ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК "СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ" - ЙОРДАНОВДЕН!

След отслужването на света литургия в местните храмове се проведоха церемонии по освещаване на водата. Традиционният празничен Богоявленски водосвет бе съпроводен с хвърляне на кръста във водните басейни на територията на общината. Тази година кръста в ледените води уловиха: Никола Живков Костов в с. Струмяни, Васил Георгиев Стоилков в с. Микрево и Георги Росенов Гайдов в с. Илинденци.По традиция кметът на Община Струмяни г-н Емил Илиев подари на преборилите се във водата смелчаци осветен златен кръст, с пожелание за много здраве, късмет и успехи през новата година!  


05.01.2018
Покана за „Свето Богоявление“ - Йордановден в община Струмяни

Уважаеми жители и гости на община Струмяни,Заповядайте на 6-ти януари 2018 година (събота), на тържествата свързанис големия християнски празник „Свето Богоявление“ - Йордановден. По традиция ритуалът по хвърляне на кръста във водата, ще бъде предшестван ототслужване на празничен водосвет за здраве и благоденствие: -в с. Илинденци от 9:00 ч. – река Шашка;-в с. Микрево от 10:00 ч. – шадравана на площада;-в с. Струмяни от 11:00 ч. – моста на р. Шашка.


04.01.2018
ОБЯВА за ползване на почасови социални услуги

Община Струмяни уведомява своите жители, че за периода от 01.01.2018г до 31.12.2018 г. се предоставя възможност за ползване на почасови социални услуги в домашна среда на територията на община Струмяни, при регламентирано кандидатстване за ползване на съответната услуга.1.Кандидатите за потребители подават в община Струмяни , следните документи:• Заявление по образец – получен на място или изтеглете от тук;• Документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане(копие); • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва