Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
06.07.2011
Отчет за дейността на ОбС Струмяни

ОТЧЕТ   от Кирил Любенов Укев – Председател на Общински съвет Струмяни за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2011 година – 30.06.2011 година.   Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от жителите на общината по ред определен от закона за местното самоуправление и местната администрация.  Чрез органите на местната власт населението на общината осъществява представително местно самоуправление. За мандат 2007 – 2011 година са избрани 13 общински съветника, чийто функции са разпределени в шест постоянни комисии съгласно Правилника за организацията, дейността и взаимодействието с общинска администрация по следния начин:Целия отчет чети тук


01.07.2011
Вестник Струмяни брой 5 година 6

Целия вестник чети тук


01.07.2011
Вестник Струмяни брой 4 година 6

Целия вестник чети тук


01.07.2011
Вестник Струмяни брой 3 година 6

Целия вестник чети тук


14.06.2011
Програма за опазване на околната среда

Програма  за опазване на околната среда в община струмяни за периода 2011– 2015 година  Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) се разработва на основание изискванията на чл. 79 от ЗООС като основен документ за осъществяване на политиката в тази област на местно ниво. Настоящето състояние на околната среда на територията на община Струмяни, съществуващите потенциални замърсители, реалния риск за човешкото здраве и необходимите мерки.Основните задачи, които се поставят с програмата, са свързани с бъдещите мероприятия за намаляване на вредните последици от човешката дейност, както и изготвяне на работен план,съдържащ организация на изпълнение, начини на финансиране, отговорни звена,методи за контрол...


14.06.2011
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ «СПАРТАК»

На 11 и 12 юни 2011г. в община Струмяни се проведе първия национален турнир по футбол „Спартак” за деца родени 1996 и 1998 г. под егидата на кмета на община Струмяни г-н Валентин Чиликов и ОС на БФС – Благоевград. Срещите се изиграха на стадионите в Илинденци и Струмяни.           От 19:30 на стадиона в с. Струмяни се наградиха излъчените отбори и се раздадоха индивидуални награди. Наградите бяха връчени от кмета на община Струмяни – Валентин Чиликов, Александър Кабзималски– председател на Областния съвет на БФС – Благоевград, Пламен Мицански –треньор на ФК „Малеш” – Микрево и футболисти от ФК „Малеш”...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва