Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
01.04.2011
Вестник Струмяни брой 42 година 5

целият вестник чети тук


23.03.2011
Община струмяни организира турнир по футбол

По повод празника - „7-ми Април – Ден на община Струмяни”  Общинска администрация  организира ежегоден турнир по футбол за Купата на Кмета на община Струмяни.Футболният турнир стартира на терена в с. Струмяни на 01.04.2011г. Отборите ще се състоят от 10 души, като от тях играят вратар и шест полеви играчи плюс три резерви. Могат да се правят неограничен брой смени, но при спряна игра.Футболните срещи ще се състоят от две полувремена по 20 минути и 5 минути почивка между полувремената.Финалът ще бъде на 07.04.2011г.За информация и записвания: тел: 07434/31 – 08, Георги Жежев. Срокът за подаване на заявки за участие...


23.03.2011
Вестник Струмяни брой 41 година 5

Целия вестник чети тук


22.03.2011
Годишен отчет за изпълнение на бюджета на 2010г.

Г О Д И Ш Е Н    О Т Ч Е Т   За изпълнението на плана по приходите и разходите на бюджета за 2010 г.     Съгласно  Закона  за  държавния  бюджет  на  Република  България  за 2010  г.  са определени  бюджетните  взаимоотношения  на  община  Струмяни  с  Републиканския бюджет за финансиране на дейностите “държавна” и “общинска” отговорност под формата на  обща  субсидия,  обща  изравнителна  субсидия,  други  получени  от  общините  целеви трансфери и целева субсидия за капитални разходи с общ размер 4 367 995.00 лв. / Четири милиона триста шестдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и пет лева /.  Планът за собствените приходи е 1 721 184.00 лв.  На основание § 8, ал. 1 и ал....


22.03.2011
Заседание на общински съвет

На 31.03.2011години /четвъртък/ от 17:30 часа ще се проведе XXXXVI-то  заседание на Общински съветСтрумяни в заседателната зала при следния  ДНЕВЕН РЕД:1.Предложение относно приемане на решение заизграждане на звено за вътрешен отид в община Струмяни.         /Вносител: Кмет на общината – Валентин Чиликов/2. Предложение относно искане за издаване назаповед за предоставяне на придобити от общината имоти на основание чл.19 отЗСПЗЗ./Вносител: Кмет на общината – Валентин Чиликов/3.Предложение относно даване на съгласие задългосрочна подкрепа на библиотеката към читалище „братя Миладинови” селоМикрево и подписване на споразумение за сътрудничество по програмата./Вносител: Кмет на общината – Валентин Чиликов/4. Предложение относно вземане на решение заползване на банков кредит – овърдрафт...


17.03.2011
Вестник Струмяни брой 40 година 5

целият вестник чети тук


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва