Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
03.02.2011
Вестник Струмяни брой 34 година 5

Целия вестник прочети тук


03.02.2011
Общинска администрация Струмяни обявява процедура

Общинска администрация Струмяни обявява процедура за заемане на длъжността старши експерт “Бюджет”.Минималниизисквания за заемане на длъжността:- образование:висше икономическо (бакалавър или магистър в областта на финанси, счетоводнаотчетност)- компютърни умения;Медицински изисквания - физически и психически здрав.Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: организираност, способност заследене и спазване на срокове и точно и внимателно следене и съхраняване наинформацията. Умения за работа в екип, отговорност, инициативност. Умение запоемане на лична и екипна отговорност. Приоритетни занаемане на работа са кандидатите с местожителство на територията на община Струмяни и притежаващи професионален опит в областта.Необходимидокументи: Заявление за работа.Автобиография.Диплом за...


03.02.2011
Условия за заемане на длъжността “технически – сътрудник шофьор”

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:                - образование: минимум средно                 - квалификация: способност зауправление на МПС - категория  “D”, “DE”                - професионален опит покатегорията – 2 години2. Допълнителни изисквания:- умения за работа в екип;- уравновесеност;-  търпеливост;- комуникативни умения;Предимство за наемане на работа са кандидатите сместожителство на територията на община Струмяни и тези които имат издаденакарта с дигитален тахограф. Необходими документи: МолбаАвтобиографияДиплом за завършено средно образованиеКопие от свидетелство за управление на МПСДокумент за психологическа пригодностМедицинско свидетелствоСвидетелство за съдимостКопие от трудова книжкаУдостоверение от КАТ, че лицето няма/има наложени наказания по Закона за движение по пътищатаПрепоръки от...


02.02.2011
Проект “За по-добър живот”

          Обява 1: Община Струмяни удължава срока за прием на документи на желаещите кандидат потребители да ползват услугите „Социален асистент ” и„Домашен помощник” до 18.02.2011г. /пeтък/. Обява 2: Община Струмяни удължава срока за прием на документи за обявените свободни работни места за длъжностите „Социален асистент” и „Домашенпомощник”. Срок за прием на документите и за двете обяви:  до 18.02.2011г./петък/ всеки работен денот 8:30 часа до 17:00 часа в офиса по проекта, находящ се в сградата на ОбА Струмяни.  За повече информация натиснете тук..           “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма«Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейския социален...


01.02.2011
Електронно преброяване от 01.02.11 до 09.02.2011

За повече информация прочети тук


01.02.2011
Вестник Струмяни брой 33 година 5

целия вестник чети тук


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва