Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
02.12.2011
Обява за работа

Общинска администрация Струмяни обявява конкурс за длъжността “Кадастър и регулация”. Качествено и законосъобразно административно и техническо обслужване в областта на териториалното и селищно устройство на база действащите кадастрални и регулационни планове.             1.  Минимални изисквания за заемане на длъжността:             - образование: висше, образователна степен – бакалавър; средно – специално /Професионална гимназия по архитектура и строителство/, /строителен техник/   /с предимство – висше образование/             - компютърна грамотност 2. Допълнителни изисквания: - умения за изготвяне на количествено-стойностни сметки; - организационна компетентност; - комуникационна компетентност; - умения за работа в екип. Приоритетни за наемане на работа са кандидатите с местожителство на територията на община Струмяни. Конкурсната процедура ще се проведе чрез събеседване. Необходими документи: - документ за самоличност; - заявление; - автобиография; - документ за придобито образование; - медицинско свидетелство за работа; - свидетелство за съдимост; - копие от трудова /служебна...


01.12.2011
Поредният публичен семинар

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.06-0255-C-0001„Защитено жилище за хора с психични разстройствав община Струмяни”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Депресивни състояния” бе темата на поредният еднодневен публичен семинар, проведен в рамките на проект “Защитено жилище за хора с психични разстройства в община Струмяни”.Около 30 души – представители на Пенсионерски клуб  “Белица” село Илинденци присъстваха на мероприятието.Участниците бяха заинтригувани от презентираната тема и активно участваха в дискусията, след обучението.Лекторите на семинара – Елица Петрова и Милена Симова - представители на партньорската организация фондация “Глобална инициатива в психиатрията” – гр.София, представиха същността, рискови фактори...


28.11.2011
Публична лекция

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.06-0255-C-0001„Защитено жилище за хора с психични разстройствав община Струмяни”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзХора на възраст над 60 годишна възрастсе запознаха със спецификата на “Тревожните разстройства”  На 25 ноември се проведе публичен семинарна тема “Тревожни разстройства”. Участници в семинара бяха членовете на Пенсионерски клуб “Белица” село Илинденци.Повече от 30 пенсионери се включиха в публичната лекция, която предизвика интерес в участниците.Елица Петрова представи обща характеристика, симптоми, как протичат, какви са причинните фактори за пораждането им и начините за лечение. Лектори на семинара бяха представители на партньорската организация фондация...


03.11.2011
Първо заседание на Общински съвет

На основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА, Областният управител на област Благоевград свиква първо заседание на Общински съвет Струмяни за мандат 2011 - 2015 г.         Дневният ред вижте тук


28.10.2011
Вестник Струмяни брой 20 година 6

Новият брой на в-к Струмяни прочетете тук


20.10.2011
Вестник Струмяни брой 19 година 6

Целият вестник четете тук


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва