Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
02.06.2011
Вестник Струмяни брой 50 година 5

Целия вестник чети тук


02.06.2011
Уведомление за напоителния канал

Общинска администрация Струмяни уведомява жителите на общината, че „Напоителни системи”ЕАД клон Сандански стопанисва Главен напоителния канал „Десен Огражден” и подава вода за напояване на част от землищата на гр. Кресна, с. Сливница, с. Горна Крушица, с. Каменица, с. Микрево и с. Драката.Каналът е в добро техническо състояние. Почистен е от наноси и храстовидна растителност по цялата му дължина и са отремонтирани всички савачни врати.Вътрешните канали не се водят в активите на „Напоителни системи” ЕАД клон Сандански. Почистването и поддържането на вадите и вътрешните канали е грижа на самите водоползватели и собственици на земеделски земи.Поливната вада в местността „Аджиица” землище на...


20.05.2011
Вестник Струмяни брой 49 година 5

Целия вестник чети тук


20.05.2011
Заседание на общински съвет

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА свиквам на  31.05.2011години /вторник/ от 17:30 часа XXXXVIII-тo заседание на Общински съвет Струмяни в заседателната зала при следния ДНЕВЕН РЕД:1. Предложение относно определяне на максималницени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.         /Вносител: Кмет на общината – Валентин Чиликов/2. Разглеждане и обсъждане на отчета за приходитеи разходите на читалище „Будител – 1997” село Струмяни за периода 01.01.2010 гдо 30.12.2010 г.          / Вносител: Председател на ОбС – Кирил Укев/Целия дневен ред чети тук


17.05.2011
Вестник Струмяни брой 48 година 5

Целия вестник чети тук


17.05.2011
Съобщение по чл. 32, във връзка с чл.33 от ДОПК

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва