Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
21.01.2012
Възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс

УВЕДОМЛЕНИЕ             Относно: възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет : „ Извършване на ремонтни работи на сграда Читалище „ Братя Миладинови  „ в с. Микрево, община Струмяни” по проект „ Насърчаване на културното сътрудничество, чрез създаване на партньорски мрежи на гражданите на община Струмяни и община Кавала „ ,финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „ Гърция –България 2007 – 2013 „, по договор № В1.12.06/ 30.03.2011г. и публикувано обявление в Агенцията по обществените поръчки № 00579-2011-0005, Ви уведомяваме, че на 25.01.2012г. от 10.00ч. в сградата на община Струмяни в залата на Общински съвет, ще се...


16.01.2012
Заседание на Общински съвет

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.01.2012година /понеделник/ от 17:30ч. V -то  извънредно заседание на Общински съвет Струмяни в заседателната зала при следния. ДНЕВЕН РЕД: 1.       Предложение относно разглеждане на Одитен доклад от Костадин Спасов /Вносител:Председател на ОбС – Илия Хаджиев/2.       Предложение относно отмяна на Решение №17 от Протокол   №4 проведено на21.12.2011г./Вносител: Председател на ОбС– Илия Хаджиев/целия дневен ред чети тук


27.12.2011
Бизнес инкубатор в Струмяни

цялата новина прочети тук


21.12.2011
Коледен концерт

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ,   ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОЛЕДНИЯ КОНЦЕРТ ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРУМЯНИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 22.12.2011Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 18.00 ЧАСА В ЧИТАЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” СЕЛО МИКРЕВО


12.12.2011
Вестник Струмяни брой 21 година 6

Целия вестник чети тук


06.12.2011
Семинар с учители

Сексуално и репродуктивно здраве и нагласи към хората с ХИВ бе темата на семинар, проведен с учителите     Учители от СОУ “Св.Св.Паисий Хилендарски” и ОДЗ “Патиланци” взеха участие в публичен семинар, проведен на 2 декември 2011г. в село Микрево. Темата предизвика висок интерес и активност от страна на участници. Проведоха се дискусии, както по време на презентацията, така и след финала й. Лектора Елица Петрова от фондация “Глобална инициатива в психиатрията” представи резултатите от проучване сред млади хора на възраст от 14 до 19 години за информираността и нагласите им към хората живеещи с вируса ХИВ. Изводите, които бяха направени са, че младите хора са запознати със същността на вируса ХИВ, източниците на информация...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва