Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
13.12.2017
Среща-дискусия на здравна тема бе проведена в община Струмяни!

На 12.12.2017 г. (вторник) Общинска администрация Струмяни съвместно с директора на СУ „Св. Пaисий Хилендарски” с. Микрево и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни организираха среща с ученици от 7, 8 и 9 клас от СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево.Темата на срещата бе свързана с подобряване на сексуалната култура и намаляване на ранната бременност при девойките. Г-жа Милка Данчова – представител на РЗИ-Благоевград представи презентация по темата, а г-жа Катя Кирилова – здравен медиатор на община Благоевград и областен координатор на здравните медиатори в област Благоевград проведе открита дискусия с учениците и...


08.12.2017
КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 Г.!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


05.12.2017
Зимният туристически сезон в общини Сандански, Струмяни и Кресна е в разгара си.

В тази връзка РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност:- При настаняване в хотели, почивни бази и хижи се запознайте с плановете и схемите за евакуация, които са поставени на видни места в близост до евакуационните изходи, по коридорите и на вътрешните страни на вратите на стаите за настаняване. Така ще имате представа за пътищата, по които да се евакуаирате в случай на пожар или авария;- Запознайте се с местоположенията на уредите за първоначално пожарогасене, които също са отбелязани на схемите за евакуация;- При възникване на пожар или друга авария запазете спокойствие, вземете най-ценните си вещи и...


05.12.2017
В РАЗГАРА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

В РАЗГАРА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ НАПОСЛЕДЪК ПРОИЗШЕСТВИЯ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ, РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРОБЕЗОПАСНАТА ИМ ЕКСПЛОАТАЦИЯ.- Не оставяйте включени електрически и нагревателни уреди без наблюдение! - Да не се допускат до експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди!- Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими материали и предмети. - Да се предвиди отстояние от печките на твърдо гориво до горими предмети не по-малко от 50 см. -...


28.11.2017
„РАБОТИЛНИЦИТЕ НА ДЯДО КОЛЕДА ОТВАРЯТ ВРАТИ“

Мили деца, заповядайте в „Работилниците на Дядо Коледа“ в община Струмяни, където ще имате възможността да изработите собственоръчно коледни картички, играчки, сувенири и да се заредите с коледно настроение и много усмивки.Работилниците ще работят в:с. Струмяни - всеки петък от 14:00 ч. в сградата на НЧ „Будител“;с. Илинденци - всеки петък от 14:00 ч. в сградата на НЧ „Климент Охридски“;с. Микрево - всеки вторник и петък от 16:00 ч. в сградата на НЧ „Братя Миладинови“;ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!


27.11.2017
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ ОБЩИНА СТРУМЯНИ СЕ УДЪЛЖАВА: ОТ 27.11.2017 Г. ДО 04.12.2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!

Настоящата обява се публикува в изпълнение на Заповед № З - 440/27.11.2017 г. на Кмета на община Струмяни и във връзка с изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”. Община Струмяни обявява процедура за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ на база на необходимите квалификация и опит за следните длъжности:1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – с ръководни функции – 1 брой, 8ч. работен ден2. ПСИХОЛОГ – 1 брой, 8ч. работен ден3. ЛОГОПЕД – 1 брой, 4ч. работен ден4. ТРУДОТЕРАПЕВТ – 1 брой, 4ч. работен ден5....


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва