Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

30.04.2019
Протокол от работата на комисия за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2019–2020 г.

На основание Заповед № З-90/22.04.2019 г. на Кмета на община Струмяни комисия извърши разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2019–2020 г. по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на собствениците на регистрирани животновъдни обекти в съответното землище на територията на Община Струмяни, подали заявление по образец до Кмета на общината, съгласно  чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ. С протокола може да се запознаете тук.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва