Новини
СРЕЩА С МЛАДЕЖИ ПО ПРОЕКТ „АКТИВИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА – ПАРТНЬОРИ ЗА ПРОМЯНА“ !
19.03.2019
Община Струмяни като целева група по проект“Активиране на младите хора в малките населени места-партньори за промяна“, съвместно с МКБППМН към община Струмяни и сдружение „Югозападен обществено-информационен център“ – Благоевград, проведоха среща с младежи на възраст между 15 и 29 години на 14-ти март 2019 година. На срещата бяха представени целите на проекта – активиране на младите хора и формиране на лидерски умения за диалог и решаване на младежки проблеми на територията на малките населени места, разположени по долината на река Струма - Симитли, Кресна и Струмяни.
Дискутирани бяха и възможностите за създаване на подходящи условия младежите да поставят публично свои проблеми и да ги решават, като участват по-активно в процесите на формулиране и прилагане на местни младежки политики.
След проведеното събитие на младежите бяха връчени удостоверения за участие.
 
Търсене
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Община Струмяни - карта