Новини
КОЛОПОХОД ПОД НАДСЛОВ "ЗДРАВЕ И СПОРТ ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ"
13.03.2019

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОЛОПОХОД ПОД НАДСЛОВ "ЗДРАВЕ И СПОРТ ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ", КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3-ТИ АПРИЛ 2019 Г.!

По случай отбелязването на Празника на Община Струмяни през месец Април 2019 година и във връзка с изпълнението на годишната програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни, Общинска администрация и МКБППМН организират КОЛОПОХОД под надслов: „Здраве и спорт за децата на Струмяни“ на 03.04.2019 г. (сряда).
Колопоходът е с маршрут – с. Илинденци /площада/ – с. Струмяни /площада пред общината/ - с. Микрево /централен площад/ – с. Драката – с.Микрево /централен площад/.
Програма на събитието:
10:00 ч. - Тръгване на велосипедисти от с. Илинденци . Децата след инструктаж за безопасност ще бъдат придружени от обществени възпитатели и ръководители.
10:30 ч. - Групата от велосипедисти преминава през площада пред сградата на Община Струмяни, където се е сформирала друга група с деца от с. Струмяни.
11:00 ч. - Групата преминала през площада пред община Струмяни тръгва и преминава през с. Микрево, където е събрана третата група велосипедисти от с. Микрево и с. Драката.
11:15 ч - Всички велосипедисти след инструктаж се отправят на колопоход до с. Драката и обратно до площада на с. Микрево.
12:30 ч. – 13:30 ч. - На площада на с. Микрево децата ще покажат майсторство при каране на велосипед в различни дисциплини.
13:30 ч. – Награждаване на победителите във велосипедните игри.
Условия за участие:
1.На децата се осигурява безплатен транспорт от община Струмяни и сух пакет за обяд.
2.Децата трябва да бъдат в добро здравословно състояние и с възможност да издържат на физическо натоварване.
3.Децата – участници да попадат във възрастова група от 9 години до 18 години.
4.Децата-участници да ползват колело в техническа изправност,проверено и подготвено от родител.
5. Записването на децата за участие в Колопохода става с върната ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ, подписана от родител.
Важно!!!
Декларацията трябва да се предостави подписана на обществените възпитатели до 27.03.2019 г. /сряда/.

/assets/Aktualno/0.2019/03.13/2.jpg

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?