Новини
Първи информационен ден по 5-та покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ.
18.01.2019
/assets/Loga/logo-interreg-GR-BG-big-2014-2020.png

PRESS RELEASE 5th CALL CP INTERREG VA GR-BG

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 информира, че първият информационен ден за петата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ ще се проведе на 01 февруари в Солун, Гърция. Регистрацията за участие в информационните дни е задължителна и за първия информационен ден е достъпна на адрес: http://www.greece-bulgaria.eu/event/37_5th-Call:-Registration-for-the-1st-Info-Day-(1-2-2019)-is-now-open!- и ще бъде отворена до 28.01.2019. Цялото прессъобщение вижте тук.

Очаква се поканата да бъде обявена на 15 февруари. Поканата е по ПО 1 "Конкурентен и иновативен трансграничен регион" като допустими кандидати са само малки и средни предприятия(МСП), регистрирани в допустимия по програмата регион - за България това са областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. 
Общият бюджет на поканата е 10 млн. евро, от които 30% ще бъдат насочени към новосъздадени МСП. Всеки отделен проект може да бъде между 300 000 и 600 000 евро, от които 65% субсидия и 35% собствен принос на кандидатите.
Допустими ще бъдат дейности в следните сектори - Производство на хранителни продукти, Производство на тъкани, Здравеопазване, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на строителни изделия от неметални минерални суровини, Събиране и рециклиране на материали, Устойчив туризъм, култура, спорт и развлечения.
Допустими разходи: Дребномащабни инвестиции (строителство, изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване и др.), закупуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноухау, патенти и авторски права, разходи за персонал и др. Дадено проектно предложение може да включва изцяло инвестиционни дейности.
Всички заявления ще се подават по електронен път чрез Информационната система за държавни помощи на Гърция – адрес www.ependyseis.gr (операции за държавна помощ).
Поканата ще остане отворена от 15/02/2019 до 15/04/2019 (14:00 ч).
Консултации на потенциалните кандидати ще бъдат предоставени по време на предстоящите Информационни дни, които ще бъдат организирани в двете страни на границата. Повече информация за поканата и предстоящите събития ще бъде публикувана на страницата на програмата:
http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?