Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

17.09.2018
Среща „Възможности за заетост“ по ПРОЕКТ "АКТИВЕН ЖИВОТ"

ПОКАНА

Уважаеми Работодатели,
Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в среща „Възможности за заетост“ по ПРОЕКТ "АКТИВЕН ЖИВОТ", Договор № BG05M9OP001-2.005-0047-C02.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се изпълнява от Община Струмяни в партньорство с фондация „Институт за социални услуги в общността“.
Целта на срещата е представяне на информация за възможностите на хората с увреждания и ползите и начините за тяхното пълноценно включване в трудова дейност. На срещата ще бъдат предоставени условия и възможности за включване на хора с увреждания в трудова заетост, свободни работни места, изисквания за тях, обучения, стажове и др. форми за получаване/повишаване на професионални компетенции и др.
„Активен живот” е проект в подкрепа на социалната интеграция на хора в риск, включително с увреждания и на членове на техните семейства, живеещи на територията на общината. Подкрепата се осъществява чрез разкриване и дейност на нова социална услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ), с капацитет 15 места.
Срещата ще се проведе на 20.09.2018 г. от 14:30 ч. в залата на НЧ „Будител“-с.Струмяни, Община Струмяни. Участници в срещата ще бъдат работодатели, представители на целевата група, представители на ангажираните институции и други.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва