Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

23.03.2018
ИНФОРМАЦИОННА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "АКТИВЕН ЖИВОТ" СЕ ПРОВЕДЕ ДНЕС В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!

Днес 23.03.2018 г. (петък) в залата на НЧ „Будител“ - с. Струмяни се проведе информационна пресконференция за представяне на дейностите по проект „Активен живот“. На пресконференцията г-ца Фиданка Котева – зам. кмет „Хуманитарни дейности“ в община Струмяни и ръководител на проекта, представи основната цел на проекта, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, а именно подкрепа на социалната интеграция на хора в риск, включително с увреждания и на членове на техните семейства, живеещи на територията на общината. Подкрепата се осъществява чрез разкриване и дейност на социална услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ), който успешно вече няколко месеца функционира на територията на общината и ежедневно приема и подпомага десетки хора в неравностойно положение. Г-ца Котева не пропусна да благодари на всички, които са помогнали и допринесли за създаването на центъра и които с неуморна работа и ентусиазъм продължават да създадат условия за поддържане на пълноценен живот на нуждаещите се, да подпомагат социалното им включване в обществото и да осигурят психологическа помощ на уязвимите групи.
На срещата присъстваха г-жа Василка Драчева – управител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, заедно с целия екип на центъра, г-жа Миглена Котева – Димитрова – координатор на проект „Активен живот“, кметове и кметски наместници от общината, представители на общинска администрация Струмяни, представители на други ведомства и институции на територията на общината, потребители на социални услуги и граждани, които споделиха своите очаквания и надежди за успешно развитие в бъдеще и на други подобни социални проекти, тъй като нуждаещите се от подобни услуги на територията на общината са много.
Този център е едно своеобразно продължение на активната социална политика, която община Струмяни провежда последните няколко години и представлява малка част от множеството социални дейности, които предстоят да се осъществят през следващите години.
/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/aktiven-zhivot-2017/Logo.JPG

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва