Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

01.03.2018
Въможност за наемане на безработни и неактивни лица по проект "Работа"

Областен информационен център Благоевград разпространява резюме за проект "Работа" по Оперативна програма "Развите на човешките ресурси", по който работодателите могат да кандидатстват пред регионалните служби по заетостта за наемане на безработни и неактивни лица за срок до 12 месеца, за дейности и длъжности, насочени към подобряване на жизнената среда и услуги за населението.
За област Благоевград са предвидени 613 работни места в публичен и реален сектор, от което за публичен сектор - 356 бр., а за реален сектор - 257 бр.
Срок за подаване на заявки от работодателите: до 9 март 2018 г. по електронен път или на място в съответната ДБТ.

Областен информационен център Благоевград
Резюме
Проект "Работа" по Оперативна програма "Развите на човешките ресурси"

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва