Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

05.12.2017
В РАЗГАРА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

В РАЗГАРА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ НАПОСЛЕДЪК ПРОИЗШЕСТВИЯ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ, РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРОБЕЗОПАСНАТА ИМ ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

- Не оставяйте включени електрически и нагревателни уреди без наблюдение!
- Да не се допускат до експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди!
- Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими материали и предмети.
- Да се предвиди отстояние от печките на твърдо гориво до горими предмети не по-малко от 50 см.
- Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно.
- При необходимост комините да се почистят от налепи и сажди.
- Не изхвърляйте остатъците от печките на твърдо гориво в контейнерите и кошовете за отпадъци!
- Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и други запалими материали.
- Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва