Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

05.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ!! Изтича срокът за погасяване на втората вноска за данък върху недвижимото имущество.

Напомняме на всички данъкоплатци в община Струмяни, че на 31 октомври 2017 г. изтича срокът за погасяване на втората вноска за данък върху недвижимото имущество /ДНИ/, такса върху битовите отпадъци /ТБО/, данък върху моторните превозни средства /ДМПС/ и четвъртата вноска за патентния данък.
ДНИ, ТБО, ДМПС се заплащат в следните срокове:
1. От 01.01.2017 до 30.06.2017 г.
2. От 01.07.2017 г. до 31.10.2017 г.
Патентният данък се заплаща:
1. за първото тримесечие – до 31 януари;
2. за второто тримесечие – до 30 април;
3. за третото тримесечие – до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие до 31 октомври.
След изтичане на всеки един от сроковете се начислява наказателна лихва от 10%, плюс основният лихвен процент на БНБ.
При неспазване на горепосоченото ще бъде прилаган чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а именно, издаване на Акт за установяване на задължения и предаване на същият на частен съдебен изпълнител за принудително събиране.
/assets/Aktualno/1.2017/10.05/syobshtenie.jpg

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва