Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

19.06.2017
Проект "Активен живот"

Община Струмяни започна изпълнението на дейности по проект "Активен живот" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 "Активно включване".
Проектът се реализира по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за срок от 18 месеца. Заложените дейности по проекта обхващат целевата група - деца и възрастни в риск, включително лица с увреждания и членове на техните семейства, които ще получават интегрирана социална услуга в организиран ЦСРИ на територията на община Струмяни.
Одобреният бюджет по проект "Активен живот" е в размер на 205 776,70 лв.
В центъра ще работи екип от специалисти - социален работник, психолог, логопед, рехабилитатор, педагог, трудотератевт и др. Новата социална услуга ще предостави възможност на деца и лица с увреждания да получават адекватна грижа и консултация в специализиран център в близост до дома или в домашна среда.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва