Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

06.04.2017
Заповед № З-185 във връзка с провеждането на Празника на община Струмяни

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на Празника на община Струмяни

Н А Р Е Ж Д А М 


    Да бъде обявен за неработен, но присъствен ден - 07.04.2017г. (петък) за служителите в Общинска администрация Струмяни.

     Заповедта да се сведе до знанието на служителите в Общинска администрация Струмяни и на населението чрез публикуване в официалния сайт на общината.

    Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на общината - Иван Секулов.

/assets/Aktualno/2017.04.06/Zapoved  07.04.2017.jpg

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва