Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

ОбА Сграда


 

Новини

10.01.2017
ОБЯВА-СЪОБЩЕНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ!

На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели...


10.01.2017
11,12 и 13 януари - неучебни дни в община Струмяни

Дните от 11 до 13 януари включително са обявени за неучебни и неработни дни за СУ "Св. Паисий Хилендарски"


10.01.2017
Допълнителен прием на кандидат потребители

За попълване на списък с резерви по проект за безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд за жителите на Струмяни“ с № BG05FMOP001-3.002-0092-С01Със Заповед № З-62/10.01.2017 г....


06.01.2017
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ "СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА, СТРУМЯНИ"!

На 06.01 в читалището в с. Микрево, община Струмяни се проведе информационна среща, относно популяризиране процеса на разработка на стратегия за Водено от общността местно...


01.01.2017
КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


28.12.2016
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНА СТРУМЯНИ П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИОТ ОБЩИНА СТРУМЯНИ П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, ОТНОСНОПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва